Toogle Left
 • kapelica1.jpg
 • kapelica2.jpg
 • kapelica3.jpg
 • kapelica4.jpg
 • kapelica5.jpg
 • kapelica6.jpg
 • kapelica7.jpg
 • kapelica8.jpg
 • kapelica9.jpg
 • kapelica91.jpg
 • kapelica92.jpg
 • kapelica93.jpg
 • kapelica94.jpg
 • kapelica95.jpg

VAŽNA OBAVIJEST

U župnoj crkvi sv. Ante Pdovanskog u Grabovici, redovito smo imali sv. Mise u 8 i 11 sati, kako je bilo i prije pandemije COVID 19. Na sv. Misu, od kada su uvedena ograničenja, redovito je dolazilo onoliko vjernika koliko je i bilo propisano od nadležnih civilnih vlasti. Izaslanici civilne vlasti su i dolazili provjeravati koliki broj vjernika dolazi na sv. Misu te dobronamjerno sugerirati što je dopušteno a što nije dopušteno.
Ovih dana čitamo da su pojedine župe dogovorile sa civilnim institucijama da oko crkve za vrijeme sv. Misa mogu biti prisutni vjernici pod uvjetom da održavaju propisanu fizičku distancu od 2 metra, a da u crkvi za vrijeme svete službe može biti samo propisani broj vjernika. Ono što vrijedi za njih vjerujem da vrijedi i za nas.
Malo koja župa ima prostrano i lijepo crkveno dvorište, kao ova župa, na koje se može rasporediti veći broj ljudi i sa većom distancom od tražene. Stoga je poželjno da i u našoj župi, naročito kad je lijepo i pogodno vrijeme, u većem broju i na savršeniji način slavimo Boga.
Lijepo je pratiti sv misu preko javnih medija, ljepše je imati osjećaj zajedništva kada se nađemo u krugu svoje župne crkve i kada možemo ostvariti sjedinjenje s Isusom Kristom u Euharistiji a najljepše je kada se braća nađu zajedno sabrana oko stola Riječi i Euharistijskog stila slaveći Boga svojom pjesmom i svojom prisutnošću.
Ovih dana mogla bi biti dokinuta odredba o zabrani kretanja osobama mlađim od 18  i starijim od 65 godina koju je ustavni sud ove zemlje proglasio protuustavnom i protuzakonitom. Pratite i prema tome se ravnajte.
Svakako najvažnije je sačuvati svoje zdravlje i zdravlje osoba u svojoj obitelji a onda i svih ljudi oko nas.

 

Toogle Left