Toogle Left
 • kapelica1.jpg
 • kapelica2.jpg
 • kapelica3.jpg
 • kapelica4.jpg
 • kapelica5.jpg
 • kapelica6.jpg
 • kapelica7.jpg
 • kapelica8.jpg
 • kapelica9.jpg
 • kapelica91.jpg
 • kapelica92.jpg
 • kapelica93.jpg
 • kapelica94.jpg
 • kapelica95.jpg

Novi izgled interijera crkve u Bukovoj Gori

Već duže vrijeme razgovaramo o potrebi za uređenjem interijera crkve i izgradnje mrtvačnice, tako da smo u razgovoru sa župnikom don Blažom Ivandom došli do rješenja da uredimo prostor oko oltara a dobivenu prostoriju s južne strane oltara iskoristimo kao prostoriju za mrtvačnicu odnosno hladnjaču, odakle bi se lijes s pokojnikom prije sahrane premjestio ispred oltara, kao i do sad, gdje se može izraziti sućut obitelji pokojnika.

Nakon svih dogovora pristupilo se nabavci potrebnog materijala i dogovora s majstorima o vremenu realizacije određenih poslova. Obavljeni poslovi realizacije projekta uređenja interijera crkve i izgradnje mrtvačnice su sljedeći:

 • Uklanjanje inventara i zaštita od eventualnih oštećenja tijekom radova.
 • Uklanjanje postojećeg nosača kipa (mramornih ploča i armirano betonskog nosača) i ugradnja kamenih ploča na nastalu prazninu u podu.
 • Postavljane metalne konstrukcije za nove zidove i strop oko oltara te ugradnja regips ploča, ugradnja potrebnih elektro instalacija, ugradnja „sepa“ na novo izgrađene zidove i strop kao i na nosače i stupove u cijeloj crkvi te saniranje nastalih oštećenja.
 • Postavljanje „cokle“ na nove zidove i popravka stare gdje je to bilo potrebno.
 • Farbanje cijele crkve u tri boje.
 • Ugradnja novih kamenih nosača kipova s obje strane oltar
 • Postavljanje rasvjetnih tijela, prekidača i utičnica.
 • Ugradnja kliznih vrata na mrtvačnicu.
 • Čišćenje kompletne crkve i inventara.

 

Radovi su započeli 21.veljače 2020. godine i odvijali se u koordinaciji sa župnikom gdje mu ovom prilikom zahvaljujemo na brizi kako za svoje župljane, tako i za crkvene objekte.

Zahvaljujemo se svima koji su izdvojili svoje vrijeme te na bilo koji način se uključili u ovaj projekt i time doprinijeli lakšoj realizaciji ovoga hvale vrijednog projekta koji će koristiti svim mještanima Bukove Gore kao i onima koji trenutno nisu tu a imaju obiteljsku grobnicu u našem groblju.

I na kraju bi se posebno zahvalili našim vrijednim ženama koje su u subotu 29.veljače 2020. godine, očistile cijelu crkvu i inventar tako da se u nedjelju 1. ožujka mogla služiti sveta misa.

B.Čulo

Toogle Left