Toogle Left

Indeks Članka

LJUBAV

Iz svetoga Evanđelja po Ivanu (15,9-13)

Isus reče: “Kao što je Otac mene ljubio, tako sam i ja vas ljubio. Ostanite u mojoj ljubavi! Ostat ćete u mojoj ljubavi ako budete vršili moje zapovijedi, kao što sam i ja vršio zapovijedi Oca svog te ostajem u njegovoj ljubavi.”

“Ovo vam rekoh da radost moja bude u vama te da radost vaša bude potpuna!”

“Ovo je zapovijed moja: ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas! Nitko nema veće ljubavi od ove: položiti vlastiti život za svoje prijatelje.”

Iz djela svetog Ante

Ima samo jedna ljubav prema Bogu i bližnjemu: Duh Sveti. Jer Bog je Ljubav.

Bog je dao ljubavi, kaže sveti Augustin, ovo pravilo: da njega ljubimo radi njega samoga, svim svojim srcem, a bližnjega kao sebe, tj. s istoga razloga i cilja zbog kojih ljubimo sebe, u dobru.

Kako je velika Božja ljubav prema nama! Šalje nam svoga jedinorođenoga Sina da bismo mogli ljubiti njega, bez kojega živjeti znači smrt – tko ne ljubi, ostaje u smrti.

Ako je Bog ljubio nas toliko, da nam je dao svoga preljubljenoga Sina, na čiju je slavu sve stvoreno, onda i mi moramo ljubiti jedni druge!

Pomolimo se.

Ispuni naša srca, Gospodine, žarom svoje ljubavi! Daj nam milost da istrošimo svoj život u ljubavi prema tebi, vrhovnom Dobru, i prema bližnjima, našoj braći. Po Kristu …

Pjesma i molitva

Toogle Left