Toogle Left

Indeks Članka

OBRAĆENJE

Iz Knjige proroka Ezekiela (36,25-28)

Poškropit ću vas vodom čistom da se očistite. Očistit ću vas od svih vaših nečistoća i od svih kumira vaših. Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas! Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i dat ću vam srce od mesa. Duh svoj udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe. I nastanit ćete se u zemlji koju dadoh vašim ocima, i bit ćete moj narod, a ja ću biti vaš Bog.

Iz djela svetog Ante

Kako se moraš kajati za svoje grijehe? Slušaj Psalmista: “Žrtva Bogu duh je raskajan; srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti!” Ove riječi znače skrušenost srca za grijehe, opće žaljenje zbog svih prijestupa, poniznost grešnika i njegovo pomirenje s Bogom.

Kada je duh pokajnika skršen i slomljen, onda postaje žrtva Bogu mila. Tada se Bog pomiruje s grešnikom, a grešnik s Bogom!

Pomolimo se.

Gospodine, ti ne želiš smrti grešnika, već, naprotiv, da se obrati i živi. Molimo te, oprosti nam grijehe i pomozi nam da idemo putem koji vodi k tebi, našem najvišem i jedinom dobru. Po Kristu …

Pjesma i molitva

Toogle Left