Toogle Left

Indeks Članka

MOLITVA

Iz svetoga Evanđelja po Mateju (7,7-11; 18,19-20)

Molite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte, i otvorit će vam se! Jer svaki koji moli, prima; tko traži, nalazi, i tko kuca, otvara mu se. Ili, ima li tko među vama da bi svome sinu, ako bi ga zamolio kruha, pružio kamen, ili, ako bi ga zamolio ribu, pružio zmiju? Dakle, ako vi, premda ste zli, možete davati djeci svojoj dobre darove, koliko će više Otac vaš nebeski dati dobra onima koji ga mole?

Nadalje vam kažem: ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zamole što mu drago, dat će im Otac moj nebeski. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana radi mene, tu sam ja među njima.

Iz djela svetog Ante

Molitva je izljev ljubavi prema Bogu, pobožan i prijateljski razgovor s Gospodinom, odmor odozgor prosvijetljene duše koja nastoji da što više uživa u Svedobromu.

Molitva je također i prošnja za zemaljska dobra. No, oni koji se obraćaju Gospodinu uistinu kršćanskim duhom, podložit će svoju volju njegovoj, pa i onda kada se mole iz stvarne potrebe: samo nebeski Otac zna što nam je doista potrebno u zemaljskom životu.

Molitva je napokon i zahvaljivanje, a time priznajemo da od Boga primamo sva dobra i ujedno mu prikazujemo sva naša djela: tako se zaista neprestance molimo – kako nam je preporučio naš Gospodin Isus.

Pomolimo se.

Isuse Kriste, koji si nas učio da se molimo i dao nam primjer kako se istinski moli, daj nam milost da se bez prestanka molimo i da živimo u savršenu sjedinjenju s tobom, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Pjesma i molitva

Toogle Left