Toogle Left
 • kapelica1.jpg
 • kapelica2.jpg
 • kapelica3.jpg
 • kapelica4.jpg
 • kapelica5.jpg
 • kapelica6.jpg
 • kapelica7.jpg
 • kapelica8.jpg
 • kapelica9.jpg
 • kapelica91.jpg
 • kapelica92.jpg
 • kapelica93.jpg
 • kapelica94.jpg
 • kapelica95.jpg

Pokušavamo naći najbolja rješenja

Nakon što smo temeljito pregledali i pogledali  u kakvom je stanju kamen, napose onaj domaći ,
bijeli koji je porozan i šupljikav i u kakvom su stanju fuge između kamenja, zaključili smo da ćemo u potpunosti ukloniti stare fuge i postaviti potpuno nove,  kvalitetnije , jače i koje će bolje isticati kamen.
Ovih dana smo uspjeli otvoriti sve fuge na pročelju crkve i obiti stari malter te iz kamena izvaditi malter kojim su bile popunjene šupljine u kamenu.
Uskoro će se završiti fugiranje na crkvi zatim će uslijediti popunjavanje pukotina na kamenu, smolom, bijelim ljepilom, kamenim prahom od domaćeg , istovjetnog kamena.
Kameni štokovi oko vrata koji su izrađeni od mulike bit će zamjenjeni tvrdim bijelim kamenom sličnim domaćem kamenu po tvrdoći ali nema u sebi šupljina i poroznosti.
Kao završni posao na kamenu bit će zaštita kamena tečnošću koja štiti kamen od upijanja i propuštanja vlage  u unutrašnjost crkve.

 

 

Toogle Left