Toogle Left

Indeks Članka

Mještani Korita su se dogovorili, na svom sastanku sa župnikom, da će ubuduće prikupljati sredstva za održavanje groblja prilikom blagoslova kuća. Svaki ukopnik u Korićko groblje, godišnje je dužan u svrhu održavanja groblja doprinijeti 30KM.

I iseljenici koji imaju grobnice u Korićkom groblju su također dužni doprinositi za održavanje groblja 30KM.


DAROVATELJI ZA ODRŽAVANJE

GROBLJA U KORITIMA ZA 2016.g.

1. Tuna Ćurić pok.Jure 30 KM
2. Anica Ćurić ( Verina ) 30 KM
3. Jozo Ćurić ( Los ) 30 KM
4. Mate Ćurić ( Galušin ) 30 KM
5. Ruža Ćurić + Frane 30 KM
6. Ile Ćurić + Stipe 30 KM
7. Jozo Ćurić (Ilin ) 30 KM
8. Ljuba Ćurić ( Bika ) 30 KM
9. Ivan Ćurić ( Antunov ) 30 KM
10. Kata Ćurić ( Kajka ) 30 KM
11. Petar Ćurić ( Kajkić 30 KM
12. Kaja Ćurić ( Šoluša ) 30 KM
13. Frano Ćurić ( Pipin ) 50 KM
14. Mirko Ćurić ( Ljubičušin ) 50 KM
15. Bože Sučić ( Pavin ) 30 KM
16. Jozo Ćurić ( Pope ) 30 KM
17. Slavko Ćurić ( Popin ) 30 KM
18. Ante Ćurić ( Cicak ) 30 KM
19. Stipe Ćurić ( Poštarov ) 30 KM
20. Željko Ćurić ( Ljubanov ) 75 KM
21. Marijan Šarić 30 KM
22. Ivan Ćurić ( Šuškorov ) 100 KM
23. Perica Mamić ( Došlić ) 30 KM
24. Marijan Ćurić ( Popin ) 30 KM
25. Kaja Ćurić ( Stipišina ) 30 KM
26. Kaja Ćurić (Andžića ) 30 KM
27. Jozo Ćurić ( Crni ) 30 KM
28. Iva Ćurić + Bože 30 KM
29. Bože Šarić 30 KM
30. Perica  Sučić + Renjuše 60 KM
31. Ante  Ćurić  Čulušin 40 KM
32. Jaka  Ivančić  Đirića 15 KM
33. Kaja  Ćurić  +  Gabre 30 KM
34. Jozo  Ćurić  Crnkušin 30 KM
35. Iva  Ćurić  Cicina 30 KM
36. Stipe  Cikoja  + Ante  195 KM
37. Ivan  Cikoja  + Mate 30 KM
38. Mirko  Brekalo 30 KM
39. Mate  Sučić  Brčušin 40 KM
40. Ilija  Sučić  Pavin 30 KM
41. Petar  Sučić  Renjušin 30 KM
42. Tomislav  Ćurić  Sesvete 30 KM
43. Marko  Ćurić  Rudinović 30 KM

 

SPISAK DAROVATELJA ZA OBNOVU KAPELICE

Pere  Gadža  Varivodin 100 KM
Petar  Ćurić  /Marijana – Cicina/ 50 EUR
Spomenka  Knezović  + Ilije 50 KM
Ružica  Ivanda  + Ilije 50 EUR
Anđa  Beljan  + Ilije 50 EUR
Mate  Ćurić  Cicin 100 EUR
Mirko  Ćurić  Ljubićušin 500 EUR
Jozo  Ćurić   Pope 100 EUR
Mate  Ćurić  Jokinov 50 EUR
Marko  Ćurić  Rudinović 100 EUR
Stipe  Ćurić  Šolušin 100 EUR
Tuna  Ćurić  Jurina 200 KM
Mate  Sučić  Brčušin 100 EUR
Marijan  Šarić 100 EUR
Marijan  Ćurić  Popin 100 EUR
Drago  Ćurić  Kajkin 50 EUR
Marko Ćurić  Ljubanov 200 EUR
Ile  Ćurić 100 EUR
Jozo  Ćurić  Ilin 100 EUR
Bože  Šarić 100 EUR
Ante  Ćurić  Cicak 100 EUR
Slavko  Ćurić  Popin 50 EUR
Mate  Ćurić  Galušin 100 EUR
Ivan  Ćurić  Šuškorov 300 KM
Ivan  Ćurić  Antunov 50 EUR
Jozo  Ćurić  Los 100 EUR
Jozo  Ćurić  Crni 100 EUR
Petar  Ćurić  Beho 100 EUR
Stipe  Ćurić  Crnkušin 100 EUR
Bože  Sučić  +Pave 100 EUR
Petar  Ćurić  Stipišin 100 EUR
Zdravko  Ćurić  Franin 200 KM
Iva  Ćurić  Božina 50 EUR
Ante  Perković  Tone 100 EUR
Ivka  Franjić   Crnkušić 100 EUR
Frano  Ćurić  -  Pipin 200 KM
Ivan  Ćurić  -  Čulušin 100 EUR
Stipan  Ćurić - Rudinović 100 KM
Iko  Cikoja  +  Mate 100 EUR
Željko Ćurić  Ljubanov 2000 EUR/vrata
Stipe Ćurić  /Poštarov/ 100 KM
Petar Ćurić + Žarka 100 EUR
Petar Sučić + Mate 100 KM
Perica Sučić + Ante 100 KM
Mirko  Brekalo 100 EUR
Anica  Ćurić + Ivana 200 KM
Ljuba  Ćurić + Petra 50 EUR
Kaja  Ćurić + Gabre 50 EUR
Mate  /Matko/  Ćurić 100 EUR
Mijo  Ćurić  Perin 100 EUR
Ivan  Ćurić  Perišin 300 EUR

 

DAROVATELJI ZA ODRŽAVANJE

GROBLJA U KORITIMA ZA 2018.g.

Ivan  Ćurić  Antunov 30 KM
Kaja  Ćurić  Šoluša
30 KM
Jozo  Ćurić  Los 30 KM
Tuna  Ćurić
30 KM
Mate  Ćurić  Galušin
50 KM
Kaja  Ćurić  Kajka 100 HRK
Iva  Ćurić + Bože 30 KM
Ile  Ćurić 30 KM
Jozo  Ćurić  Ilin 30 KM
Ljuba  Ćurić  Bika 30 KM
Frano  Ćurić 50 KM
Mirko  Ćurić 50 KM
Jozo  Ćurić  Pope 30 KM
Ante  Ćurić  Cicak 30 KM
Stipe  Ćurić 30 KM
Marijan  Šarić 30 KM
Željko  Ćurić 30 KM
Mate  Sučić 30 KM
Bože  Sučić 30 KM
Perica  Mamić 30 KM
Marijan  Ćurić 30 KM
Matko  Ćurić 30 KM
Zdravko  Ćurić 30 KM
Kaja  Ćurić  Stipišina 30 KM
Kaja  Ćurić  Andžića 30 KM
Jozo  Ćurić  Crni 30 KM
Kaja  Ćurić + Gabre 30 KM
Petar  Ćurić  Kajkin 40 KM
Pere  Sučić  Zagreb 60 KM
Ivan  Ćurić  Čulušin 30 KM
Bože  Šarić 30 KM
Mate  Ćurić  Cicin 30 KM
Ilija  Sučić  Pavin 30 KM
Toogle Left