Toogle Left

Indeks Članka

Za održavanje groblja na Grginu gaju za

2017.god. uplatili su slijedeći ukopnici:

 

Ante Gadža + Marijana 60 KM
Marko Gadža + Ante 45 KM
Drago Gadža + Mile 30 KM
Miše Gadža + Bože 45 KM
Pave Gadža + Pere 30 KM
Marinko Gadža + Jakova 45 KM
Marko Drmić + Ivana 30 KM
Toni Kolak + Mate 30 KM
Ivan Kolak + Matiše 30 KM
Jagoda Drmić ž. + Ante 45 KM
Stipe Gadža + Joze 30 KM
Ivica Beljan + Ante 30 KM
Mara Drmić ž + Bože 30 KM
Stipe Drmić + Marka 30 KM
Ante Ivančić + Ike 30 KM
Stipe Beljan + Mate 30 KM
Ante Beljan + Mate 30 KM
Stipe Drmić + Mirka 30 KM
Nine Ivančić + Pere 30 KM
Ruža Drmić  ž. Ante 30 KM
Iva Drmić ž. + Jakova 30 KM
Križan Drmić + Pere 30 KM
Stipe Drmić Bože 30 KM
Frano Kolak + Ivana   50 EUR
Nikica Gadža + Marka   15 KM
Ivka Drmić + Mate   30 KM
Franjka Drmić ž. + Joze   30 KM
Križan Drmić + Bože   30 KM
Ivan Gadža  + Jure 100 EUR
Pere Gadža  + Mate 30 KM
Mara Drmić  + Jure 50 KM
Mate Gadža  + Ante 30 KM
Mirko Ćavar  + Stipe 30 KM
Kaja Gadža  + Ilije 30 KM
Ante Beljan  + Stipe 30 KM
Jozo Ivančić  + Ike 30 KM
Ćiro Beljan + Stipana 50 KM
Pere Drmić + Ante 50 KM
Milan Kolak + Matiše 25 KM
Martin Beljan + Ante 30 KM
Ante Beljan + Ike 30 KM
Ivan Gadža + Pere 30 KM
Mile Ivančić + Ike 50 EUR
Frano Beljan + Bože 30 KM
Matija Drmić + Grge 35 KM
Mate Drmić  + Stane 30 KM
Stipe Beljan  + Ivana 40 KM
Iva Ivančić  + Mate 30 KM
Stipe Beljan + Križana 30 KM
Ante Drmić  + Jure 30 KM
Nedjeljka Drmić  + Mate 30 KM
Ivan Beljan  + Pile 40 KM
Jelena Gadža + Mate 30 KM
Jozo Drmić + Stipe 50 KM
Ruža Beljan + Pere 100 KM
Pere Beljan + Ante 30 EUR
Bože Beljan + Pere 30 KM
Vera Ivančić + Miše 25 KM
Mirko Drmić + Ante 30 KM
Pile Beljan + Ivana 30 KM
Mara Beljan/Čamber 100 KM
Jozo Drmić Stipana 30 KM
Cvita Drmić + Frane 100 KM
Anđa Beljan + Miše 50 KM
Anka Drmić + Matiše 30 KM
Luca Dozan + Joze 40 KM
Milenko Ivančić Marijana 100 KM
Mara Čulo + Stipe 50 KM
Jakov Beljan + Pere 50 KM
Anka Vuletić + Mate 50 KM
Mara Ivančić + Ilije 50 KM
Ante Beljan + Ike 50 KM
Ante Sučić + Bariše 20 KM
Pere Beljan + Stipana 100 KM
Slavko Beljan Mirkov 100 EUR
Mara Dujmić + Mate 15 KM
Rade Ivančić + Marka 50 KM
Stipe Beljan + Mate 30 KM
Marko  Ivančić + Matalja 30 KM
Mate  Gadža + Joze   30 KM
Jozo  Gadža + Mate 50 KM
Toogle Left