Toogle Left

Indeks Članka

Mještani Donjih Dobrića okupili su se na zakazani sastanak u župnoj dvorani  31. siječnja  2016.  gdje se raspravljalo o održavanju mjesnog groblja na Grginu gaju. Upoznati su na koji način su ostala mjesta riješila problem prikupljanja sredstava za održavanje groblja.

Izabrali su odbor koji će raditi u slijedećem sastavu:  Marko Drmić predsjednik odbora,  Stipe Beljan, Ante Beljan,  Martin Beljan, Križan Drmić i Stipe Gadža, članovi odbora.

 Nazočni su prihvatili slijedeće zaključke koji obvezuje sve one koji imaju grobnice i grobove  u groblju na Grginu Gaju.

  - Uz blagoslov kuća, član odbora ide sa župnikom i prikuplja sredstva za održavanje groblja .

  - Tko ima grobnicu godišnje plaća 30 KM a tko ima grob plaća 15 KM /oboje 45 KM/

  - Groblje čisti i otpad odvozi, po ugovorenoj  cijeni od 300 KM. po jednom čišćenju, „Čistoća Kesić“ iz Prisoja.

  - Od iseljenih obitelji koje imaju grobnice i grobove u ovom groblju očekuje se i traži se da svoj doprinos za održavanje groblja predaju rodbini, jednom od članova odbora ili župniku koji će sredstva proslijediti blagajniku u odboru.

  - Očekivani višak sredstava ima se uložiti u dotjerivanje groblja ili u održavanje kapelice u groblju.

 


 

Za održavanje groblja na Grginu gaju, do

31. prosinca 2016. uplatili su slijedeći ukopnici:

1. Mirko  Ćavar  +  Stipe 30 KM
2. Kaja  Gadža  +  Ilije    30 KM
3. Pave  Gadža  +  Pere 30 KM
4. Marijan  Gadža + Jakova 30 KM
5. Marko  Drmić  +  Ivana 30 KM
6. Ivan  Kolak  +  Matiše 30 KM
7. Jagoda  Drmić  +  Ante 30 KM + 15 KM
8. Stipe  Gadža  +  Joze 30 KM 
9. Ivica  Beljan  +  Ante 30 KM
10. Stipe  Drmić  +  Mirka 30 KM + 15 KM
11. Stipe  Beljan  +  Mate 30 KM
12. Stipe  Drmić  +  Marka 30 KM
13. Ante  Ivančić  +  Ike 30 KM
14. Rade  Ivančić  +  Marka 30 KM
15. Nikola  Ivančić  +  Pere 30 KM
16. Iva  Drmić  +  Jakova  30 KM
17. Križan  Drmić  +  Pere 30 KM
18. Mara  Drmić 30 KM
19. Martin  Beljan  +  Ante 30 KM
20. Ante  Beljan  +  Ike 30 KM
21. Mate  Gadža  +  Ante 30 KM
22. Jozo  Ivančić  +  Ike 30 KM

23. Mate  Beljan  +  Bariše

15 KM
24. Ante  Beljan    15 KM
25. Mara  Dujmić  +  Mate 15 KM
26. Pere  Gadža  +  Mate  30 KM
27. Stana  Prskalo  ž. Milina 30 KM
28. Ruža  Beljan  +  Pere 30 KM
29. Ante  Beljan  +  Mate 20 €
30. Ćiro  Beljan  +  Stipe 30 KM
31. Mara  Drmić  +  Bože 30 KM
32. Jozo  Mamić  +  Pere 15 KM 
33. Marko  Gadža  +  Ante 45 KM
34. Ante  Gadža + Marinka 60 KM
35. Ivan  Gadža  +  Pere 30 KM
36. Mate  Drmić  +  Stane 30 KM
37. Anđa  Drmić  +  Grge 30 KM
38. Pile  Beljan  +  Jakova 30 KM
39. Jaka  Gadža  +  Frane 50 €
40. Mile  Ivančić  +  Ike 30 KM
41. Luca  Ćurić  ž  +  Stipe 20 €
42. Ivan  Beljan  +  Pile 30 KM
43. Šime  Beljan  +  Ivana 30 KM
44. Anka  Ćurić  ž.  +  Mate 20 €
45. Marko  Ivančić + Mate 50 KM
46. Slavko  Gadža  +  Maće 25 KM

47. Slavko  Beljan  /Mirkov/

150 KN
48. Miše  Gadža  +  Bože 45 KM
49. Jozo  Drmić  +  Stipe 30 KM
50. Nikica  Gadža  +  Marka 15 KM
51. Iva  Ivančić  ž.  +  Mate 30 KM
52. Frano  Kolak  +  Ivana 35 KM
53. Milan  Kolak  +  Mate 15 KM
54. Toni  Kolak  +  Mate 60 KM
55. Mate  Drmić  +  Stipe 30 KM
56. Stipe  Drmić  +  Jure 50 KM
57. Pere  Drmić  +  Ante 100 €
58. Kenan  Agić - “Metallon” Visoko 50 €
59. Bože  Mamić  Ikin 100 KM
60. Mara  Sučić  +  Janje 50 KM
61. Križan  Drmić  +  Pere 100 KM
62. Mate  Beljan  +  Ante 80 KM
63. Jozo  Gadža  +  Mate 50 KM
64. Ante  Drmić  +  Jure 50 KM
65. Jure  Drmić  +  Grge 130 KM
66.  Marijo i Jelena  Baćak 50 €
67. Ivan  Drmić + Jakova 100 KM
68. Marko  Kolak  +  Ante 50 KM
68. Vera  Ivančić  +  Miše 25 KM
70. Pile  Beljan  +  Ivana 30 KM
71. Drago  Gadža  +  Mile 100 €
72. Marko  Gadža  +  Ante 100 €
73. Ante  Gadža  +  Marinka 100 €
74. Bože  Beljan  +  Pere 30 KM
75. Pere  Beljan   Antin 100 KM
76. Mara  Ivančić  +  Ilije 130 KM
77. Filip  Beljan + Stipe 50 SCH
78. Drago  Gadža + Mile 30 KM
79. Pere  Beljan + Ante 50 €
80. Franjka Drmić ž. + Joze 30 KM
81. Jela  Gadža  ž. + Pere 50 KM
82. Stipe  Beljan + Mate 30 KM
83. Terezija  Ćurić  ž. Mate 50 KM
84. Jela  Gadža  ž + Pere 50 KM
85. Pere  Gadža  + Mate 200 KM
86. Mate  Gadža + Joze 50 €
87. Anka  Farkaš  ž.Stipe  30 KM
88. Anka  Maras  ž.Zorana 300 KM
89. Marijan Beljan Franin 30 KM
90. Milenko  Ivančić + Marijana 50 KM
91. Iva  Ivančić  ž.  Mate 20 KM
92. Jakov  Beljan + Pere 10 KM
93. Tome  Cikoja + Ante 20 KM
94. Marijan  Gadža + Jakova 15 KM
95. Ivka Drmić + Mate 30 KM
96- Ante Beljan + Stipe 30 KM
97. Nediljka Drmić  ž. + Mate 30 KM
98. Križan Drmić  - Božin 30 KM

Za održavanje groblja na Grginu gaju za

2017.god. uplatili su slijedeći ukopnici:

 

Ante Gadža + Marijana 60 KM
Marko Gadža + Ante 45 KM
Drago Gadža + Mile 30 KM
Miše Gadža + Bože 45 KM
Pave Gadža + Pere 30 KM
Marinko Gadža + Jakova 45 KM
Marko Drmić + Ivana 30 KM
Toni Kolak + Mate 30 KM
Ivan Kolak + Matiše 30 KM
Jagoda Drmić ž. + Ante 45 KM
Stipe Gadža + Joze 30 KM
Ivica Beljan + Ante 30 KM
Mara Drmić ž + Bože 30 KM
Stipe Drmić + Marka 30 KM
Ante Ivančić + Ike 30 KM
Stipe Beljan + Mate 30 KM
Ante Beljan + Mate 30 KM
Stipe Drmić + Mirka 30 KM
Nine Ivančić + Pere 30 KM
Ruža Drmić  ž. Ante 30 KM
Iva Drmić ž. + Jakova 30 KM
Križan Drmić + Pere 30 KM
Stipe Drmić Bože 30 KM
Frano Kolak + Ivana   50 EUR
Nikica Gadža + Marka   15 KM
Ivka Drmić + Mate   30 KM
Franjka Drmić ž. + Joze   30 KM
Križan Drmić + Bože   30 KM
Ivan Gadža  + Jure 100 EUR
Pere Gadža  + Mate 30 KM
Mara Drmić  + Jure 50 KM
Mate Gadža  + Ante 30 KM
Mirko Ćavar  + Stipe 30 KM
Kaja Gadža  + Ilije 30 KM
Ante Beljan  + Stipe 30 KM
Jozo Ivančić  + Ike 30 KM
Ćiro Beljan + Stipana 50 KM
Pere Drmić + Ante 50 KM
Milan Kolak + Matiše 25 KM
Martin Beljan + Ante 30 KM
Ante Beljan + Ike 30 KM
Ivan Gadža + Pere 30 KM
Mile Ivančić + Ike 50 EUR
Frano Beljan + Bože 30 KM
Matija Drmić + Grge 35 KM
Mate Drmić  + Stane 30 KM
Stipe Beljan  + Ivana 40 KM
Iva Ivančić  + Mate 30 KM
Stipe Beljan + Križana 30 KM
Ante Drmić  + Jure 30 KM
Nedjeljka Drmić  + Mate 30 KM
Ivan Beljan  + Pile 40 KM
Jelena Gadža + Mate 30 KM
Jozo Drmić + Stipe 50 KM
Ruža Beljan + Pere 100 KM
Pere Beljan + Ante 30 EUR
Bože Beljan + Pere 30 KM
Vera Ivančić + Miše 25 KM
Mirko Drmić + Ante 30 KM
Pile Beljan + Ivana 30 KM
Mara Beljan/Čamber 100 KM
Jozo Drmić Stipana 30 KM
Cvita Drmić + Frane 100 KM
Anđa Beljan + Miše 50 KM
Anka Drmić + Matiše 30 KM
Luca Dozan + Joze 40 KM
Milenko Ivančić Marijana 100 KM
Mara Čulo + Stipe 50 KM
Jakov Beljan + Pere 50 KM
Anka Vuletić + Mate 50 KM
Mara Ivančić + Ilije 50 KM
Ante Beljan + Ike 50 KM
Ante Sučić + Bariše 20 KM
Pere Beljan + Stipana 100 KM
Slavko Beljan Mirkov 100 EUR
Mara Dujmić + Mate 15 KM
Rade Ivančić + Marka 50 KM
Stipe Beljan + Mate 30 KM
Marko  Ivančić + Matalja 30 KM
Mate  Gadža + Joze   30 KM
Jozo  Gadža + Mate 50 KM

Za održavanje groblja na Grginu gaju za

2018.god. uplatili su slijedeći ukopnici:

 

Frano Kolak + Ivana 60 KM
Ivka Drmić + Mate 30 KM
Toni Kolak  + Mate 30 KM
Franjka Drmić  + Joze 30 KM
Nikica Gadža  + Marka 15 KM
Drago Gadža  + Mile 30 KM
Mirko Ćavar  + Stipe 30 KM
Marko Gadža  + Ante 45 KM
Ante Gadža  + Marinka 45 KM
Pave Gadža  + Pere 30 KM
Marko Drmić  + Ivana 30 KM
Marijan Gadža  + Jakova 45 KM
Ivan Kolak  + Matiše 30 KM
Ivan Beljan  + Ante 30 KM
Stipe Drmić  + Marka 30 KM
Ivan Drmić  + Bože 30 KM
Stipe Beljan  + Mate 50 KM
Stipe Drmić  + Mirka 40 KM
Nine Ivančić  + Pere 30 KM
Stipe Drmić  + Jure 50 KM
Ivan Drmić  Antin 40 KM
Ivan Drmić  + Jakova 50 KM
Križan Drmić  + Pere 30 KM
Stipe Drmić  Božin 30 KM
Križan Drmić  Božin 30 KM
Zdravko Beljan  + Mate 30 KM
Jozo Ivančić + Ike 30 KM
Pere Gadža  + Mate 30 KM
Slavica Gadža + Vinka 50 KM
Stipe  Gadža + Joze 30 KM
Tomislav  Drmić + Mate 30 KM
č.s. Jelena  Gadža  + Mate 30 KM
Jozo Pavić + Mate 100 KM
Martin Beljan + Ante 30 KM
Ivan Gadža + Pere 30 KM
Mara Čamber + Ike 75 KM
Jagoda Drmić + Ante 45 KM
Mate Drmić + Stane 30 KM
Marijan Beljan Frane 30 KM
Matija Drmić + Grge 30 KM
Mate Gadža + Ante 30 KM
Iva Ivančić + Mate 30 KM
Jozo Pavić + Mate 30 KM
Mara Ivančić + Ilije 50 KM
Duško  Gadža 30 KM
Ivan  Beljan + Pile
30 KM
Jozo  Drmić  + Stipana 30 KM
Jandre  Beljan + Mate 145 KM
Milan  Kolak + Matiše 25 KM
Pile  Beljan + Nikole 35 KM
Ćipa  Beljan + Ivana 35 KM
Mirko  Drmić + Ante 35 KM
Jure  Drmić + Grge 60 KM
Ante  Drmić + Jure 30 KM
Stipe  Drmić + Bože 30 KM
Ivan  Kolak  Domina 50 KM
Boško  Beljan + Pere 35 KM
Ilija  Beljan + Peke 30 KM
Pere  Drmić + Ante 50 KM
Vera  Ivančić + Miše 30 KM
Pere  Beljan  Antin 50 KM
Slavko  Beljan Mirkov 100 KM
Anka  Farkaš + Matiše 30 KM
Mirko  Beljan + Stipana 200 KM
Milenko  Ivančić + Marijana 40 KM
Jozo  Gadža + Mate 50 KM
Miše  Gadža + Bože 50 KM
Mara  Čulo + Stipe 50 KM
Šime  Beljan + Ivana 50 KM
Ante  Drmić + Jakova 100 KM
Stipe  Beljan + Ivana 200 KM
Cvita Drmić + Frane 50 KM
Rade Ivančić + Marka 50 KM

Za održavanje groblja na Grginu gaju za

2019.god. uplatili su slijedeći ukopnici:

 

Mate Gadža + Marinka 50 KM
Marko Gadža + Ante  45 KM 
Mirko Ćavar + Stipe  30 KM 
Drago Gadža + Mile  30 KM 
Pave Gadža + Pere  60 KM 
Marijan Gadža + Jakova  45 KM 
Marko Drmić + Ivana  30 KM 
Ivan Kolak + Matiše  30 KM 
Stipe Gadža + Joze  30 KM 
Krešo Drmić + Bože 50 KM
Marko Drmić + Stipe 30 KM
Bože Ivančić Ante 30 KM
Stipe Drmić + Mirka 40 KM
Stipe Beljan + Mate 30 KM
Ivan Drmić Antin 30 KM
Stipe Drmić + Jure 50 KM
Ivan Drmić + Jakova 50 KM
Križan Drmić + Pere 30 KM
Pere Gadža Ivana 100 KM
Ivica Beljan + Ante 30 KM
Martin Beljan + Ante 30 KM
Franjka Drmić + Joze 50 KM
čs. Jela Gadža + Mate 30 KM
Nikica Gadža + Marka 15 KM
Jandre Beljan + Mate 30 KM
Pere  Drmić + Ante 30 KM
Kaja Gadža + Ilije 90 KM
Ante Beljan + Ike 50 KM
Križan Beljan Vriljankin 60 KM
Frano Kolak + Ivana 50 KM
Ante Beljan + Ike 60 KM
Jozo Ivančić + Ike 30 KM
Jandre Beljan Antin 100 KM
Milan Kolak + Matiše 40 KM
Ivan Gadža + Pere 30 KM
Jozo Ćurić - Loz 50 KM
Mile Ivančić + Ike 60 KM
Marijan Beljan – Franin 30 KM
Luca Dozan + Joze 30 KM
Anka Farkaš + Stipe 30 KM
Mara Krolo + Ante 50 KM
Matija Drmić + Grge 30 KM
Mate Drmić + Stane 30 KM
Ćiro Beljan + Stipana 30 KM
Maca Ivančić + Mate 30 KM
Toni Kolak + Mate 100 KM
Matija Tokić + Stipe 30 KM
Šime Beljan + Ivana 50 KM
Ćipa Beljan  + Ivana 30 KM
Pile Beljan + Ivana 30 KM
Mirko Drmić + Ante 60 KM
Ilija Beljan Pekin 30 KM
Mate Gadža + Ante 30 KM
Ivica Gadža + Milana 150 KM
Ivan Beljan + Pile 30 KM
Ante Beljan + Stipe 30 KM
Jure Drmić + Grge 30 KM
Boško Beljan + Pere 30 KM
Vera Ivančić + Miše 30 KM
Jozo Drmić + Stipana 30 KM
Ante Drmić + Jure 30 KM
Marko Ivančić + Matalja 30 KM
Pere Beljan  Ante 100 KM
Anđa Beljan Miše 20 KM
Anđa Beljan Stipe 60 KM
Pere Gadža + Mate 40 KM
Marija Ivančić + Ilije 50 KM
Milenko Ivančić +Marijana 50 KM
Mara Čamber-Beljan 100 KM
Jozo Gadža + Mate 45 KM
Ante Drmić + Mate 30 KM
Miše Gadža + Bože 50 KM
Nine Ivančić + Bože 30 KM
Zdravko Beljan + Mate 40 KM

Za održavanje groblja na Grginu gaju za

2020.god. uplatili su slijedeći ukopnici:

Ante Drmić + Jure 30 KM
Toni Kolak +Mate 80 KM
Franjka Drmić + Joze 30 KM
Miše Gadža + Bože 50 KM
Mirko Ćavar + Stipe 30 KM
Ante Gadža + Marinka 100 KM
Marko Gadža + Ante 50 KM
Drago Gadža + Mile 30 KM
Pave Gadža + Pere 30 KM
Marijan Gadža + Jakova 45 KM
Marko Drmić + Ivana 30 KM
Stipe Gadža + Maće 30 KM
Ivan Kolak + Matiše 30 KM
Stipe Gadža + Joze 30 KM
Ivica Beljan + Ante 30 KM
Stipe Beljan + Mate 50 KM
Stipe Drmić + Mirka 40 KM
Ivan Drmić + Bože 30 KM
Ivan Drmić + Bože 20 KM
Marko Drmić + Stipe 30 KM
Ante Ivančić + Ike 30 KM
Nine Ivančić + Pere 30 KM
Zdravko Beljan + Mate 40 KM
Ante Drmić + Jure 30 KM
Stipe Drmić + Jure 50 KM
Ivan Drmić + Jakova 30 KM
Ante Drmić + Jakova 30 KM
Križan Drmić + Pere 30 KM
Ante Drmić + Mate 30 KM
Ivan Gadža + Pere 30 KM
Pere Gadža + Mate 30 KM
Martin Beljan + Ante 30 KM
Klesarstvo Marić 100 KM
Jozo Ivančić + Ike 30 KM
Jozo Drmić + Stipana 30 KM
Milan Kolak + Matiše 50 KM
Marijan Beljan Frane 30 KM
Ante Beljan + Ike 50 KM
Marijan Tokić + Stipe 30 KM
Rade Ivančić + Marka 100 KM
Ilija Beljan Pekin 30 KM
Jandre Beljan Antin 50 KM
Jozo Drmić + Stipe 90 KM-za 3 god
Pere Beljan Antin 100 KM
Pile Beljan Ivanov 100 KM
Križan Drmić Božin 60 KM
Boško Beljan + Pere 50 KM
Marko Ivančić + Mate 30 KM
Milka Pušić + Mate 60 KM
Mara Dujmić + Stipe 50 KM
Juruka Drmić + Grge 30 KM
Mile Ivančić + Ike 30 KM
Vera Ivančić + Miše 30 KM
Ćiro Beljan + Stipana 60 KM
Pere Drmić + Ante 50 KM
Šime Beljan + Ivana 40 KM
Stipe Beljan + Križana 30 KM
Maca Ivančić ud.Ćurković 50 KM
Mara Ivančić + Ilije 50 KM
Ivan Gadža + Juke 50 KM

Za održavanje groblja na Grginu gaju za

2021.god. uplatili su slijedeći ukopnici:

Jure  Drmić  + Grge 30 KM
Marko  Drmić  + Ivana 30 KM
Pere  Drmić  + Ante 50 KM
Ante  Beljan  + Ike 50 KM
Stipe  Beljan   Ćipa 50 KM
Slavko  Beljan   Škanjetin 100 KM
Pave  Gadža + Pere 30 KM
Marijan  Gadža  + Jakiše 50 KM
Martin  Beljan  + Tone 30 KM
Stipe  Gadža  + Maće 30 KM
Križan  Drmić + Pere 30 KM
Križan  Drmić  Božin 30 KM
Jozo  Ivančić  Lonić 30 KM
Ivan  Gadža  Perogadžin 30 KM
Ante  Gadža  +  Marinka 100 KM
Marko  Gadža  +  Ante 50 KM
Miše  Gadža  +  Bože 50 KM
Marko  Drmić  +  Stipe 300 KM
Milan  Kolak  +  Matiše 30 KM
Ante  Drmić  +  Mate 30 KM
Ćiril  Beljan  +  Stipana 100 KM
Pere Gadža + Mate 30 KM
Ivica Kolak + Frane 50 KM
Ante Beljan + Stipe 30 KM
Mile Gadža + Mile 30 KM
Marija Ivančić + Ilije 50 KM
Kaja Ivančić + Nine 30 KM
Maca Ivančić + Mate (Lonić) 30 KM
Jozo Drmić + Stipana 30 KM
Ante Beljan + Ivana 50 KM
Stipe Drmić + Jure 50 KM
Ruža Beljan + Pere 100 KM
Ante Ivančić + Ivana 30 KM
Mile Ivančić + Ivana 30 KM
Rade Ivančić + Marka 50 KM
Stipe Drmić + Mirka 30 KM
Ivan Beljan-Kutlešušić 100 KM
Slavko Beljan-Škanjetić 100 KM
Mara Beljan-Čamber 100 KM
Jozo Drmić + Stipe 60 KM
Pere Beljan - Antin 50 KM
Stana Prskalo + Mate 30 KM
Ante Drmić + Mirka 100 KM
Filip Beljan + Ivana 60 KM
Ivica Beljan + Ante 30 KM
Boško Beljan + Pere 40 KM
Ilija Beljan - Pekin 30 KM
Ante Drmić + Mirka 100 KM
Ante Gadža + Jure 100 KM
Mate Gadža + Nikole 100 KM
Mirko Drmić + Ante 30 KM
Marko Ivančić + Mate 30 KM
Toogle Left