Toogle Left
 • kapelica1.jpg
 • kapelica2.jpg
 • kapelica3.jpg
 • kapelica4.jpg
 • kapelica5.jpg
 • kapelica6.jpg
 • kapelica7.jpg
 • kapelica8.jpg
 • kapelica9.jpg
 • kapelica91.jpg
 • kapelica92.jpg
 • kapelica93.jpg
 • kapelica94.jpg
 • kapelica95.jpg

1. ČITANJE: (Mudr 6, 12-16 Vg 6, 13-17) Mudrost nalaze oni koji je traže.
Čitanje Knjige Mudrosti
Mudrost je sjajna i ona ne tamni: lako je vide koji je ljube i nalaze je oni koji je traže. Ona pretječe sve koji je žude i prva im se pokazuje. Tko zorom rani njoj, taj se ne muči: nalazi je gdje sjedi kraj vrata njegovih. Jer je i sama misao na nju mudrost savršena, a tko radi nje bdi, brzo je bezbrižan.
Ona hodi naokolo i traži sebi dostojne; i pojavljuje im se dobrohotno na stazama, i u susret im dolazi u svakoj misli. Riječ Gospodnja.

 
PSALAM: (63 (62), 2. 3-4. 5-6. 7-8)  Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj!
----------
O Bože, ti si Bog moj:
gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje,
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.
----------
U svetištu sam tebe motrio
gledajuć ti moć i slavu.
Ljubav je tvoja bolja od života,
moje će te usne slaviti.
---------
Tako ću te slavit za života,
u tvoje ću ime ruke dizati.
Duša će mi biti kao sala i mrsa sita,
hvalit ću te kliktavim ustima.
----------
Na postelji se tebe spominjem,
u bdijenjima noćnim mislim na tebe.
Ti postade meni pomoć,
klićem u sjeni krila tvojih.
---------

2. ČITANJE: (1 Sol 4, 13-18) Bog će one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime.
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima
Braćo, ne ćemo da budete u neznanju o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade. Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime. Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, ne ćemo preteći onih koji su usnuli. Jer sam će Gospodin — na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje — sići s neba.
I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak.
I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. Tješite se dakle uzajamno ovim riječima! Riječ Gospodnja.EVANĐELJE: (Mt 25,1-13) Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!
† Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Kraljevstvo će nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet  mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja.« »Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta vika: 'Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!' Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima: 'Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!' Mudre im odgovore: 'Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!'« »Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njima na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: 'Gospodine! Gospodine! Otvori nam!' A on im odgovori: 'Zaista, kažem vam, ne poznam vas!' Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!« Riječ Gospodnja.

Toogle Left