Toogle Left
 • kapelica1.jpg
 • kapelica2.jpg
 • kapelica3.jpg
 • kapelica4.jpg
 • kapelica5.jpg
 • kapelica6.jpg
 • kapelica7.jpg
 • kapelica8.jpg
 • kapelica9.jpg
 • kapelica91.jpg
 • kapelica92.jpg
 • kapelica93.jpg
 • kapelica94.jpg
 • kapelica95.jpg

Prvo čitanje (Br 21, 4b-9)
Čitanje knjige Brojeva

U one dane: Narod putem postane nestrpljiv. I počne govoriti protiv Boga i protiv ­Mojsija: »Zašto nas izvedoste iz Egipta da ­pomremo u ovoj pustinji? Nema kruha, nema vode, a to bijedno jelo već se ogadilo dušama našim.« Onda Gospodin pošalje na narod ljute zmije; ujedale ih one, tako te pomrije mnogo naroda u Izraelu. Dođe narod k Mojsiju pa reče: »Sagriješili smo kad smo govorili protiv Gospodina i protiv ­tebe. Pomoli se Gospodinu da ukloni zmije od nas!« Mojsije se pomoli za ­narod, i Go­spodin reče Mojsiju: ­»Napravi ­zmiju i stavi je na stup: tko god bude ­ujeden, ostat će na životu ako je ­pogleda.« Mojsije napravi zmiju od mjedi i postavi je na stup. Kad bi koga ujela ljutica, pogledao bi u mjedenu zmiju i ozdravio. Riječ Gospodnja.

 

Psalam (Ps 78,1-2.34-38)
Pripjev: Ne zaboravite djela Božjih!

 • Poslušaj, narode moj, moju nauku, prikloni uho riječima usta mojih! Otvorit ću svoja usta na pouku, iznijet ću tajne iz vremena davnih. 
 • Kad ih ubijaše, tražiše ga i opet pitahu za Boga; spominjahu se da je Bog hridina njihova i Svevišnji njihov otkupitelj. 
 • Ali ga opet ustima svojim varahu i jezikom svojim lagahu njemu. Njihovo srce ne bijaše postojano s njime nit bijahu vjerni Savezu njegovu.
 • A on im milosrdno grijeh praštao i nije ih posmicao; često je gnjev svoj susprezao da ne plane svom jarošću.

Drugo čitanje (Fil 2, 6-11)
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Krist Isus, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe »oplijeni« uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik,  ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom, da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika. I svaki će jezik priznati: »Isus Krist jest Gospodin!« – na slavu Boga Oca. Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja
Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te, jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.

 

Evanđelje (Iv 3,13-17)
Sin čovječji ima biti podignut.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: »Nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji siđe s neba, Sin Čovječji. I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji tako ima biti podignut Sin Čovječji da svaki koji vjeruje, u njemu ima život vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.« Riječ Gospodnja.

Toogle Left