Toogle Left

Indeks Članka

sveti josip

Molitve svetom Zaštitniku kroz 30-dana posebna je pobožnost na čast sv.Josipa, radi zadobivanja osobitog zagovora u nekoj velikoj potrebi. Sve se te molitve obavljaju svakodnevno tijekom 30 dana u sjećanje na 30 godina što ih je sv.Josip proživio s Isusom, Božjim Sinom i s njegovom djevičanskom majkom Marijom u Nazaretu. Budemo li se s pouzdanjem obraćali sv.Josipu, bit će nam darovane izvanredne i brojne milosti. Sveta Terezija Avilska rekla je sljedeće: »Tko to ne želi posve vjerovati, neka jednom pokuša i potpuno će se u to uvjeriti.«

Sv. Josip može za nas izmoliti više milosti ako najprije u dobroj ispovijedi očistimo svoju vlastitu dušu i primanjem pričesti je iznova ukrasimo. Tu 30-dnevnu pobožnost možemo isto tako učiniti plodonosnijom ako istodobno spremno pomažemo siromasima. Možemo mirno moliti za neku veliku milost, ali je preporučivo da se ta pobožnost sv.Josipu požrtvovno posveti umirućima i pokojnima.
Pokušamo li obrisati suze siromašnih i nevoljnih i umirućih, tada će sv.Josip i nama pomoći i utješiti nas sada i na smrtnom času. S ljubavlju će nas zakriliti svojim ogrtačem. Sv.Josip nije hranio i štitio samo svetu obitelj, već voli i blagoslivlje sve nas i želi nas dobro i sigurno dovesti do vječnog spasenja.

 


KRUNICA SVETOG JOSIPA

Moli se na Gospinu krunicu.

Na križić molimo Vjerovanje.
Na pojedinačna zrna među desetkama –
Očenaš, odnosno Slava Ocu… i Oče naš.

Na prva tri skupna zrna i na sva zrna u desetkama umjesto Zdravo Marijo moli se:

ZDRAVO JOSIPE PRAVEDNI, ZARUČNICE SVETE BOGORODICE, DJEVIČANSKI OČE ISUSA KRISTA.

Umjesto Sveta Marijo moli se:

SVETI JOSIPE, MOLI ZA NAS DA PO TVOME PRIMJERU SVETO ŽIVIMO i U NEBU VJEČNO BLAŽENSTVO ZADOBIJEMO! AMEN.

Na prva tri dodaje se:

…koji neka nam umnoži vjeru,
…koji neka nam učvrsti ufanje.
…koji neka nam usavrši ljubav.

Otajstva za pojedine desetke iza riječi Isus se dodaje

1. Kojeg si žarko volio.
2. Koji je tebe slušao i ljubio.
3. Za koga si marljivo radio.
4. Koji je tebi u poslu pomagao.
5. Koji je uza te bio kad si umirao.

Umjesto o moj Isuse moli se:

O MILI, BLAGI. STRPLJIVI I PONIZNI SVETI JOSIPE UZMI NAS SVE ZA SVOJU DJECU I BUDI NAM UVIJEK DOBAR I VJERAN OTAC.
AMEN.

Na kraju krunice

Bože Oče, nestvorena tvoja Riječ udostojala se u tišini zaodjenuti
slabom ljudskom naravi u skrovitosti nazaretskog doma u kojem je sveti
Josip bio glavar; po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti,
neurednih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe, koji živiš i
kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Sveti Josipe ti si imao veliku ljubav prema šutnji, sada evo vapim i
Tebi da mi pomogneš da i ja imam šutnju kada zatreba, da u svome govoru
ne pogriješim kako bi svaka moja izgovorena riječ bila Bogu na slavu a
meni na spasenje, mir u mom srcu i mojoj duši, pomoć drugima a šutnja
velika radost koja donosi velike plodove i vodi u put savršenosti Amen.

Litanije sv. Josipu

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože
Duše Sveti, Bože
Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveti Josipe,
Slavni porode Davidov,
Svjetlosti patrijarha,
Zaručniče Bogorodice,
Stidljivi čuvaru Djevice,
Hranitelju Sina Božjega,
Brižni branitelju Kristov,
Glavaru slavne obitelji,
Josipe pravedni,
Josipe prečisti,
Josipe premudri,
Josipe jaki,
Josipe poslušni,
Josipe vjerni,
Ogledalo strpljivosti,
Ljubitelju siromaštva,
Uzore radnika,
Uresu domaćega života,
Čuvaru djevica,
Potporo obitelji,
Utjeho bijednih,
Ufanje bolesnih,
Zaštitniče umirućih,
Strahu zlih duhova,
Pokrovitelju svete Crkve,
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
smiluj nam se!

– Postavio ga je gospodarom doma svojega.
– I poglavarom svega imanja svojega.

Pomolimo se:

Bože, koji si se neiskazanom providnosti udostojao izabrati blaženoga Josipa za zaručnika presvetoj Majci svojoj, daj molimo da koga kao pokrovitelja častimo na zemlji, zavrijedimo imati zagovornikom na nebu.

Koji živiš i kraljuješ u sve vijeke vjekova. Amen

POSVETNA MOLITVA SVETOM JOSIPU

Sveti Josipe, ti brižni i sretni hranitelju najsvetijeg Djeteta, kojemu
si bio djevičanski i zakonski otac – budi i meni duhovni otac. Rado ti
se posvećujem i stavljam pod tvoju zaštitu. Odsada te smatram svojim
ocem i zaštitnikom, a ti mene smatraj svojim djetetom i daj da osjetim
djelovanje tvoje moći i ljubavi. Zato mi izmoli milost obraćenja i
ustrajnosti u dobru. Daj da budem dionik tvojih kreposti. Sačuvaj u
meni iskrenu i trajnu vezu s Bogom, duševni mir, duboku poniznost srca,
savršeno slaganje s voljom Božjom. Izmoli mi strpljivost u poteškoćama,
čvrsto povjerenje u Providnost Božju, a iznad svega goruću ljubav prema
presvetim osobama Isusa i Marije, neokaljane njegove Majke.

O mili, blagi, strpljivi, ponizni i sveti Josipe, uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.

 

MOLITVA ZA CRKVU

Gospodine, koji blagoslivljaš sve koji tebe blagoslivlju i posvećuješ sve koji se u te ufaju, spasi svoj narod i blagoslovi svoju baštinu. Čuvaj svoju Crkvu u njezinoj punini, posveti one koji ljube ljepotu tvojega doma. Proslavi se svojom božanskom moći i ne napuštaj nas koji se u te uzdamo. Podaj mir svome svijetu koji je tvoj, svojoj Crkvi, svećenstvu, našoj domovini i čitavome svojem puku. Amen.

Sv. Ivan Zlatousti

MOLITVA ZA OBITELJ

Bože, stvoritelju i milosrdni obnovitelju svoga naroda! Izlij, molimo te, obilan blagoslov na ovu obitelj, sabranu u tvoje ime. Neka svi njezini članovi, koji su povezani jednom ljubavlju, budu u duhu gorljivi i u molitvi postojani. Neka jedni o drugima brinu i neka pritječu u pomoć potrebnima. Neka riječju i primjerom budu navjestitelji vjere. Po Kristu.

(Iz knjige “Blagoslovi”)

MOLITVA SV. JOSIPU ZA ZVANJA

Duše Istine i ljubavi, ispuni svako srce svojom prisutnošću i probudi u mnogim mladima čežnju za onim što je u životu uistinu veliko i lijepo, želju za savršenošću u duhu Evanđelja i zauzetost oko spasenja duša. Budi potpora svim navjestiteljima vjere i daj da njihovi napori na putu dobra svima donesu blagoslov i radost. Amen.

Papa Ivan Pavao II.

MOLITVA SVETOM JOSIPU RADNIKU

Slavni Sveti Josipe, uzore svih radnika, izmoli mi milost obavljati svoje poslove u duhu pokore, te tako zadovoljiti za svoje mnogobrojne grijehe; da ih obavljam savjesno, ne obazirući se na svoje sklonosti, već jedino na dužnost; da ih izvršim sa zahvalnošću i radošću smatrajući velikom čašću što mogu naravne darove, koje mi je Bog dao, uporabiti i usavršiti u poslu; da ih obavljam uredno i mirno, umjereno i strpljivo i nikada ne uzmaknem pored umornošću i poteškoćama; da ih obavljam osobito u čistoj nakani odričući se sama sebe; sve to u sjećanju na smrt i na račun koji ću morati polagati o svakom izgubljenom času, o neiskorištenim darovima, o propuštenim dobrim djelima i o taštoj samodopadnosti kod uspjeha, što tako nagrđuje djela učinjena Bogu za ljubav.

Sve Isusu i Mariji za ljubav i po tvom uzoru sveti Josipe! To neka mi bude misao vodilja u životu i na samrti. Amen.

MOLITVA SV. JOSIPU ZA ZAŠTITU

Preslavni sveti Josipe, tebe je Bog izabrao za hranitelja svom Sinu i za zaručnika prečistoj Majci Njegovoj i postavio te tako glavarom Svetoj Obitelji, pa te je zbog toga Namjesnik Kristov proglasio zaštitnikom Crkve Isusove.Svim pouzdanjem srca svoga molim te priteci u pomoć čitavoj radničkoj Crkvi! Štiti na poseban način svojom očinskom skrbi Svetog Oca, te sve biskupe i svećenike, koji su sjedinjeni s Petrovom Stolicom!

Brani sve koji se uz sve poteškoće i patnje trude oko spasa duša i učini da se svi narodi ponizno podlože svetoj Crkvi izvan koje nema spasenja.

Udostoj se, predobri sveti Josipe, primiti i mene među svoje štićenike.

Posvećujem ti se posve i molim te budi mi ocem, zaštitnikom i vođom na putu k spasenju. Isprosi mi čisto srce i veliku želju za vlastitim posvećenjem. Učini da po tvom primjeru sva moja djela budu upravljena na što veću Božju proslavu i za sjedinjenje s božanskim Srcem Isusovim i bezgrešnim Srcem Marijinim i s tobom, o sveti Josipe. Moli za me da postanem vrijedan biti dionikom onoga pokoja i blaženstva što si ga ti osjetio na svom smrtnom času. Amen.

Toogle Left