Toogle Left

 

14.09.2020.g. Ponedjeljak

Za + Pavu i Lucu Gadža i ost.pok. / Pave /

15.09.2020.g. Utorak

Jaka Krolo na odl.

16.09.2020.g. Srijeda

Anđa Ćurić na č.sv.Ante

17.09.2020.g. Četvrtak

Za + Matu i Maru Ivančić / Iva /

18.09.2020.g. Petak Za sve svoje pok. / Jela Gadža /
19.09.2020.g. Subota

Za + Antu Ivančić / Irena /

20.09.2020.g. Nedjelja Za + Maru Alagušić / obitelj /
Toogle Left