Toogle Left
 • kapelica1.jpg
 • kapelica2.jpg
 • kapelica3.jpg
 • kapelica4.jpg
 • kapelica5.jpg
 • kapelica6.jpg
 • kapelica7.jpg
 • kapelica8.jpg
 • kapelica9.jpg
 • kapelica91.jpg
 • kapelica92.jpg
 • kapelica93.jpg
 • kapelica94.jpg
 • kapelica95.jpg

Asfaltiranje puteva i radovi na dobrićkom groblju pod Grginim gajem

           U ponedjeljak 19. rujna 2016. godine nastavljeni su radovi na

dobrićkom groblju pod Grginim gajem. Postavljena su dvoja vrata na novoj

mrtvačnici i završena vanjska fasadna žbuka. Započeta je izgradnja unutrašnjeg

prostora i nadamo se da će biti dovršena do blagdana Svih Svetih, ukoliko

prikupimo potrebna novčana sredstva. Jedna vrata na novoj mrtvačnici uzeta

su na odgodu plaćanja, stoga zahvaljujemo izvođaču Peši.

            S obzirom na sadašnje novčane mogućnosti pozivamo sve ljude dobre

volje, a posebno mještane Dobrića koji imaju ukopno mjesto u groblju pod

Grginim gajem da i dalje novčano potpomažu ostvarenje započetog projekta.

            Posebno zahvaljujemo članovima Odbora za održavanje groblja: Marku

Drmiću, Stipi Gadži, Anti Beljanu i Stipi Beljanu, koji su dobrovoljno izveli

sve radove na objektu.

            U istom vremenu asfaltirani su pristupni putevi do groblja. Time je

pristup groblju dobio na estetskoj i funkcionalnoj razini. Zahvaljujemo

općinskim vlastima na darovanome asfaltu, a posebno našem općinskom

vijećniku Mladenu Šariću na upornom angažmanu za buškoblatski kraj.

 K.Beljan

Toogle Left