Toogle Left
 • kapelica1.jpg
 • kapelica2.jpg
 • kapelica3.jpg
 • kapelica4.jpg
 • kapelica5.jpg
 • kapelica6.jpg
 • kapelica7.jpg
 • kapelica8.jpg
 • kapelica9.jpg
 • kapelica91.jpg
 • kapelica92.jpg
 • kapelica93.jpg
 • kapelica94.jpg
 • kapelica95.jpg

Kako je tekla obnova unutrašnjosti župne crkve

U nedjelju 24. srpnja 2016.  na svetim misama objavljeno je  da se obnova unutrašnjosti  crkve sv. Ante u Grabovici, primiče svome kraju. Obnova crkve je započela tjedan dana nakon proslave patrona župe sv. Ante i trajat će po prilici nešto više od  mjesec dana. Gotovo sve što se planiralo bit će i završeno na vrijeme a što je planirano uraditi mogli ste pročitati u prije objavljenim tekstovima o obnovi crkve.
Župljani, naročito mlađi i radno sposobni, su pozvani da u četvrtak nakon sv. mise tj. u 8.30 h dođu da se crkva detaljno očisti od oltara pa do vanjskih stepenica /za to je potrebno 7 – 8  žena / a istoga dana u                
16 h pozivam mladiće i ljude da se u crkvu unesu klupe , luster, orgulje , kipovi i sve ostalo što pripada inventaru i interijeru župne crkve.
Stavljamo Vam na uvid  / kroz slike / kako je do sada tekla obnova naše crkve.

 

Toogle Left