Toogle Left
 • kapelica1.jpg
 • kapelica2.jpg
 • kapelica3.jpg
 • kapelica4.jpg
 • kapelica5.jpg
 • kapelica6.jpg
 • kapelica7.jpg
 • kapelica8.jpg
 • kapelica9.jpg
 • kapelica91.jpg
 • kapelica92.jpg
 • kapelica93.jpg
 • kapelica94.jpg
 • kapelica95.jpg

Teškoće s kamenom

Nakon što je pročelje župne crkve u Grabovici  očišćeno  /ispjeskareno/, i  kamen se pojavio u svoj  svojoj orginalnosti  tj. u svojoj ljepoti ali i sa svim svojim manama, stojimo pred novim zahtjevima i teškoćama.
Glavnina kamena je bijela i iz domaćih je majdana, on je lijep ali je dosta porozan /šupljikav/. Pokušat ćemo ga liječiti i popuniti njegove šupljine da on izgleda i bude kompaktan i cjelovit. To će učiniti iskusni majstori u kamenu iz ove župe koji su se  sami prijavili da sa svojim umjećem i iskustvom , kojega su stjecali u posljednjih dvadesetak i više godina, da crkveno zdanje bude što bolje obnovljeno i zaštićeno. Osim liječenja kamena jedan dio kamena morat će se vaditi zbog dotrajalosti i ispucalosti  te će se mjenjati novim kamenim blokovima od bijeloga tvrdoga kamena. Miljevina od koje je načinjena rozeta /okrugli prozor/, veliki prozor na pročelju crkve, svi štokovi i dovratnici na svim vratima morat će se zamjeniti a to neće biti lagano i brzo izvedivo. Oboružat ćemo se strpljivošću i ne ćemo  žaliti materijalnih sredstva jer ovo nije obnova za kratko vrijeme već za budućih, tko zna koliko godina. 

 

Toogle Left