Toogle Left
 • kapelica1.jpg
 • kapelica2.jpg
 • kapelica3.jpg
 • kapelica4.jpg
 • kapelica5.jpg
 • kapelica6.jpg
 • kapelica7.jpg
 • kapelica8.jpg
 • kapelica9.jpg
 • kapelica91.jpg
 • kapelica92.jpg
 • kapelica93.jpg
 • kapelica94.jpg
 • kapelica95.jpg

Obnova je započela

Uz Božju pomoć i uz zaštitu našeg nebeskog zaštitnika sv. Ante, ovih dana, započet ćemo obnovu naše župne crkve u Grabovici. Bilo je dosta vremena za razmišljanje što ćemo i kako ćemo pristupiti obnovi najstarije župne crkve u Buško Blatskom kraju.
Konzultirali smo relevantne stručnjake iz Zagrebačkog  gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode kao i ing. graditeljstva i dizajna i usprkos tom još nismo u potpunosti definirali koji će zahvati biti poduzeti na vanjskoj obnovi župne crkve.
Na pročelju crkve su vidljiva velika oštećenja na mortu kojim je zabačen kamen na pročelju crkve.  /vidi slike/

 


Ovaj dio nam je potpuno jasan, što ćemo učiniti i što želimo imati, treba sa pročelja crkve i sa zvonika otkloniti zabačeni malter, kamen očistiti, nove fuge staviti i kamen zaštititi da ne upija i propušta vlagu. Ovaj dio posla je pogođen i ovih dana se kreće u realizaciju ovog djela obnove.
Skela se već postavlja oko cijele crkve stoga ćemo uskoro morati donijeti najsvrhovitiji i najbolji način obnove i rada na preostaloj fasadi župne crkve.

 

Toogle Left