Toogle Left
 • kapelica1.jpg
 • kapelica2.jpg
 • kapelica3.jpg
 • kapelica4.jpg
 • kapelica5.jpg
 • kapelica6.jpg
 • kapelica7.jpg
 • kapelica8.jpg
 • kapelica9.jpg
 • kapelica91.jpg
 • kapelica92.jpg
 • kapelica93.jpg
 • kapelica94.jpg
 • kapelica95.jpg

ŽUPNI OGLASI ZA CVJETNICU, VELIKI TJEDAN I USKRS

CVJETNICA - je spomendan Isusova svečanog ulaska u Jeruzalem. Narod ga dočekuje s poklicima:            Hosana i Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje. Prostiru haljine i maslinove grane kud Isus prolazi.
Blagoslov maslinovih grančica i Sv. Misa u našoj župnoj crkvi bit će samo u 11 sati. / Sv. Misa se slavi kako određuje DEKRET KONGREGACIJE ZA BOGOŠTOVLJE I DISCIPLINU SAKRAMENATA izdan u Vatikanu ove godine.

VELIKI ČETVRTAK  - Sv. Misa Večere Gospodnje bit će u 18 sati u župnoj crkvi.
Na Veliki Četvrtak Gospodin Isus je ustanovio: Euharistiju, Sveti red i dao zapovijed ljubavi.
Od Mise Večere Gospodnje do Uskrsnog bdjenja, zvona na župnoj crkvi ne zvone.

VELIKI PETAK – Toga dana je zapovjedni post i nemrs.
Obredi Velikog Petka / Muke Gospodnje / započet će u 18 sati u župnoj crkvi. 

VELIKA SUBOTA  - Obredi Velike Subote započet će u 20 sati u župnoj crkvi.
Nakon obavljenih obreda uslijedit će Uskrsna Sv. Misa. Zvona će ponovno zvoniti.
Nakon Sv. Mise bit će blagoslov jela. Može se obaviti na više načina.
1. Po nekome spremiti svoje jelo u župnu crkvu na blagoslov.
2. Otac ili majka, uz okupljenu obitelj, obavi blagoslov.
Pomoć je naša u imenu Gospodina.
Koji je stvorio nebo i zemlju.
Oče naš ……
Pomolimo se. Bože, čija riječ posvećuje sve stvari, izlij svoj blagoslov na ove stvorove /
jaja, kruha, mesa, pića, kolača …. / i podaj da svi, koji se njima po zakonu i po tvojoj volji sa zahvaljivanjem posluže, po zazivanju presvetoga imena tvoga dobiju od tebe zdravlje za tijelo i zaštitu za dušu.
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

USKRS  - Sveta Misa je samo u 11 sati u župnoj crkvi.
Uskrs je najveći i najznačajniji dan i blagdan u Crkvi. To je dan Kristove pobjede nad grijehom i smrću.

 

MOSTARSKO-DUVANJSKA i TREBINJSKO-MRKANSKA BISKUPIJA 

BISKUPSKI ORDINARIJAT MOSTAR 

Ulica nadbiskupa Čule bb., pp. 54 - 88000 MOSTAR (tel. ++387/36/334-050; fax: 334-080; e-mail: cbismo@gmail.com) 

Mostar, 1. travnja 2020. 

Prot.: 317/2020. 

ŽUPNICIMA HERCEGOVAČKIH BISKUPIJA 

Slavlja Velikoga tjedna, 2020.

 

Velečasni župniče!

 

U prilogu dostavljamo kopije Odredaba Svete Stolice u vezi sa slavljem Velikoga tjedna u ovim izvanrednim okolnostima pandemije, a mi smo ih objavili na našem portalu. 

U Dekretima od 19. i 25. ožujka 2020. kaže se da se u katedralama i Župnim crkvama trebaju slaviti sv. Mise i obredi Velikoga tjedna, bez okupljanja naroda, ali da vjernici trebaju znati kada su sv. Mise i obredi u njihovoj župnoj crkvi. 

Koliko će vjernici osobno i nazočno moći sudjelovati u tim sv. obredima, ovisi o situaciji i o odredbama pojedinih stožera u pojedinim zemljama svijeta. Ako župnik ozvuči dvorište, možda bi moglo pratiti i više vjernika s velikim razmakom. Hoće li neki stožeri za Uskrs ublaživati postojeće odredbe, vidjet ćemo. Svakako, nužno je poštovati i znamenku, i posebno odstojanje, i nerukovanje, i ostale propise. Vidiš i sam da Kongregacija u svome Dekretu kaže da nudi i ažurira smjernice i prijedloge, jer situacija nije jednaka u svim zemljama. 

U Dekretima se daje mogućnost da se Misa posvete ulja odgodi za povoljnije vrijeme. 

Mi odgađamo Misu posvete ulja. Pretpostavljam da svaka župa ima dovoljno svetoga ulja. Ako koja nema, lako će se župnik snaći za podjelu sakramenta krsta ili s obzirom na blagoslovljeno ulje za bolesničko pomazanje. 

U ovim uvjetima svete se krizme odgađaju do pogodne prilike i obavijesti. 

Sve ostalo prema Dekretima Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, uključujući i Prilog Dekretu br. 155/20., od 30. ožujka ove godine. Sve u prilogu. 

Za svako daljnje tumačenje stojimo na raspolaganju Srdačan pozdrav i Sretan Uskrs svima.

 

Ratko Perić, biskup 

 

 

KONGREGACIJA ZA BOGOŠTOVLJE I DISCIPLINU SAKRAMENTA

Br. 154/20

D E K R E T

U vrijeme Covida-19 (II)

Imajući u vidu brzinu razvoja pandemije Covid-a 19 i uzimajući u obzir zapažanja koja su nam pristigla od Biskupskih konferencija, ova Kongregacija nudi ažurirane opće smjernice i prijedloge koje smo već dali biskupima u prethodnom dekretu od 19. ožujka 2020.

Budući da se datum Uskrsa ne može prenositi, u zemljama pogođenima bolešću gdje su predviđena ograničenja okupljanja i kretanja osoba, neka biskupi i svećenici slave obrede Svetoga Tjedna bez okupljanja naroda i na odgovarajućem mjestu izbjegavajući koncelebraciju i ispuštajući pružanje mira.

Neka vjernici budu obaviješteni o vremenu početka slavljenja na način da se mogu uključiti u molitvu iz vlastitih domova. Mogu biti od koristi i izravni prijenosi preko društvenih sredstava priopćivanja, neregistrirani. U svakom slučaju važno je posvetiti određeno vrijeme molitvi s posebnim naglaskom na Božanski časoslov.

Biskupske konferencije i pojedine biskupije neka ne propuste ponuditi pomagala kako bi pomogli obiteljskoj i osobnoj molitvi.

1. Cvjetnica. Proslava svečanog ulaska Gospodinova u Jeruzalem neka se slavi u nutarnjem dijelu crkava. U katedralama neka se prilagodi slavlje prema drugom načinu koju predviđa Rimski Misal, a u župnim crkvama i drugim mjestima treći način.

2. Misa krizme. Procjenjujući svaki konkretni slučaj u različitim zemljama, Biskupske konferencije mogu dati upute o eventualnom prijenosu na drugi datum.

3. Veliki Četvrtak. Obred pranja nogu, koji je ionako neobavezan, se izostavlja. Na kraju Mise Večere Gospodnje, neka se izostavi procesija i Presveto neka se čuva u tabernakulu. Taj dan iznimno se dozvoljava svećenicima mogućnost slavljenja Mise na odgovarajućem mjestu, bez okupljanja vjernika.

4. Veliki Petak. Biskupi će se pobrinuti da u Općoj molitvi dodaju posebni zaziv za one koji se nalaze u vrlo teškom stanju, za bolesne, za pokojne (usp. Rimski Misal). Čin klanjanja križu poljupcem neka se ograniči samo na služitelja.

5. Vazmeno bdijenje. Neka seslavi isključivo u katedralama i župnim crkvama. U krsnoj liturgiji neka se zadrži samo Obnova krsnih obećanja (usp. RM).

Sjemeništa i svećenički zavodi, samostani i redovničke zajednice neka se drže uputa ovoga Dekreta.

Pučke pobožnosti i procesije, koje obogaćuju dane Svetoga Tjedna i Vazmenoga Trodnevlja, prema prosudbi mjesnoga biskupa, mogu biti odgođene za druge prikladnije dane, npr. 14. i 15. rujna.

Prema nalogu pape Franje samo za ovu 2020. godinu!

Iz Ureda Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, 25. ožujka 2020., na svetkovinu Blagovijesti.

Robert kardinal Sarah, prefekt

Arthur Roche, nadbiskup i tajnik

 

 

KONGREGACIJA ZA BOGOŠTOVLJE I DISCIPLINU SAKRAMENTA

Prot. br. 153/20

DEKRET

U vrijeme COVID-19 (I)

U ovo teško vrijeme u kojem živimo zbog pandemije virusa Covid-19, i s obzirom na ograničenja zajedničkih liturgijskih slavlja u crkvi, prema uputama biskupa za njihove biskupije, na ovu Kongregaciju došli su upiti o neposrednoj proslavi svetkovine Uskrsa. Stoga se daju sljedeće upute s prijedlozima za biskupe.

1. Datum Uskrsa. Uskrs je srce cijele liturgijske godine i nije samo jedna od svetkovina koja ima prednost pred ostalima. Vazmeno trodnevlje, budući da se slavi tijekom tri dana kojima prethodi korizma, a okrunjuje se svetkovinom Pedesetnice (Duhova), ne može biti prebačeno na drugo vrijeme.

2. Misa posvete ulja. Uzimajući u obzir konkretnu situaciju u različitim zemljama, biskup ima mogućnost odgoditi ju za kasniji datum.

3. Upute za Vazemeno trodnevlje. Gdjegod su civilne i crkvene vlasti donijele ograničenja, Sveto (vazmeno) trodnevlje mora biti slavljeno na sljedeći način:

Biskupi će dati upute, koje će potvrditi biskupska konferencija, tako da u katedralama i župnim crkavama, bez sudjelovnja vjernika, biskup i župnik mogu proslaviti liturgijska otajstva Vazmenog trodnevlja. Vjernici bi trebali biti obaviješteni o vremenu početka slavlja kako bi se molitvom, u svojim domovima, mogli pridružiti slavlju. U ovoj prilici, korisni su televizijski ili internetski prijenosi u živo (ne snimke).

Biskupska konferencija i pojedine biskupije pobrinut će se da se osiguraju materijali za obiteljsku i osobnu molitvu.

Veliki četvrtak. U katedralama i župnim crkvama, gdje god za to postoji stvarna mogućnost, utvrđena od nadležnih, svećenici na župama mogu slaviti Misu večere Gospodnje. Iznimno na ovaj dan, svim svećenicima se daje dopuštenje da na prikladnom mjestu slave misu bez sudjelovanja naroda. Obred pranja nogu, koji je već dan na izbor, se izostavlja. Izostavlja se i procesija na kraju Mise večere Gospodnje, a Presveti Sakrament neka se čuva u svetohraništu. Svećenici koji nisu u mogućnosti slaviti Misu, molit će Večernju (usp. Liturgija časova).

Veliki petak. U katedralama i župnim crkavama, gdje god za to postoji stvarna mogućnost, utvrđena od nadležnih, biskup ili župnik slavit će obred Muke Gospodnje. Za sveopću molitvu biskup će imati zadaću odrediti posebnu nakanu za bolesne, pokojne i za one koji se osjećaju izgubljeno ili prestrašeno (usp. Rimski misal, str. 187, br. 12).

Uskrsna nedjelja

Vazmeno bdjenje. Neka se slavi u katedralama i župnim crkavama, gdje god za to postoji stvarna mogućnost, utvrđena od nadležnih. Na početku bdjenja, ispušta se paljenje vatre, vazmena svijeća je upaljena, ispušta se procesija sa svijećom i odmah slijedi Hvalospjev vazmenoj svijeći. Zatim slijedi Služba riječi. U krsnoj službi zadržava se samo obnova krsnih obećanja (usp. Rimski misal, str. 226, br. 46). Slijedi euharistijska služba.

Oni koji nemaju apsolutno nikakvu mogućnost da sudjeluju u Vazmenom bdjenju koje se slavi u crkvi, neka mole Službu čitanja za Uskrs (usp. Liturgija časova).

Za samostane, sjemeništa i redovničke zajednice, odlučuje dijecezanski biskup.

Izrazi pučke pobožnosti i procesije koje obogaćuju dane Svetoga (Velikoga) tjedna i Vazmenog trodnevlja, po sudu dijecezanskog biskupa mogu biti prebačeni na drugi prikladan dan, npr. 14. ili 15. rujna.

Po nalogu Vrhovnog Prvosvećenika, samo za 2020. godinu.

Iz Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata,

19. ožujka 2020., svetkovina svetoga Josipa, zaštitnika Crkve

 

Robert kardinal Sarah, prefekt

Arthur Roche, nadbiskup i tajnik

 

Toogle Left