Toogle Left
 • kapelica1.jpg
 • kapelica2.jpg
 • kapelica3.jpg
 • kapelica4.jpg
 • kapelica5.jpg
 • kapelica6.jpg
 • kapelica7.jpg
 • kapelica8.jpg
 • kapelica9.jpg
 • kapelica91.jpg
 • kapelica92.jpg
 • kapelica93.jpg
 • kapelica94.jpg
 • kapelica95.jpg

Osnovana udruga sv. Vinka Paulskog

„Što god učiniste jednome od moje najmanje braće, meni učiniste./ Mt 25, 45/ “ Ako pak propustimo učiniti dodro čovjeku koji je potreban naše pomoći, mi propuštamo učiniti dobro samome Isusu koji se identificira sa najmanjima, slabima i potrebitima.
Potaknuti ovom objavljenom istinom  i praksom koja je prisutna u sveopćoj Crkvi kao i u našem narodu, odlučili smo u našoj župi osnovati Udrugu sv. Vinka Paulskog.
Sv. Vinko živi i djeluje u 17. stoljeću, a svećenik je postao sa 19 godina, bio je jednostavan, ponizan i vedar čovjek. Dok je bio u Parizu , živio je blizu bolnice, tu je pohađao bolesnike i nevoljnike pružajući im puno ljubavi i utjehe. Njegov život bio je Evanđelje u kojem se ostvarivala ljubav prema Bogu i čovjeku. Govorio je: „umjesto da govorimo o milosrđu učinimo nešto i zaista pomozimo siromasima.“ Osniva bratovštine kršćanske ljubavi koje su se brinule za siromašne i bolesne po župama.
Danas po uzoru na sv. Vinka po svijetu su se proširile Udruge i Konferencije koje humanitarno djeluju  u 145 zemalja na 5 kontinenata. U Hrvatskoj djeluju 52 Konferencije a u Bosni i Hercegovini naša udruga je peta po redu.
Udruga sv. Vinka Paulskog je molitveno i karitativno usmjerena. Članovi udruge su: Smilja Matić, Ivana Čulo, Anica Mamić, Renata Gadža, Anica Gadža, Martina Mamić, Ljubica Ivančić, Ivana Mamić, Stipanija Ivančić, Nada Ivančić, Snježana Ivančić, Marijana Šarić i Marija Šarić.
Na svojoj konstituirajućoj sjednici koja je bila 2. ožujka 2016. izabrano je vodstvo Udruge. Za predsjednicu je izabrana Ivana Čulo, za pod predsjednici Renata Gadža a za blagajnicu  i tajnicu Ljubica Ivančić. Već sutra dan dio članova udruge obavili su svoju prvu obvezu, naime posjetili su u livanjskoj bolnici članicu i pod predsjednicu naše Udruge kojoj želimo brzi oporavak i  povratak u naše redove.
U duhu sv. Vinka želimo djelovati i pomagati, u svojim mogućnostima, one kojima je naša pomoć potrebna. Pozivamo sve ljude dobre volje, da podupru djelovanje ove udruge u humanitarnom i karitativnom radu, ovom mišlju: „Kada želiš vidjeti sebe kako izgledaš, onda se pogledaš u zrcalu. Ali to što vidiš samo je vanjština. Kakav je netko uistinu , skriveno je u čovjekovoj nutrini. Ako nisi ušao u sebe, u svoju nutrinu, ako nisi zavirio u svoje srce, onda nećeš saznati svu istinu o sebi. Postoji zrcalo u kojem svatko može vidjeti pravi izgled svoje nutrine i svoga srca. To je tvoj bližnji. Istinsko  zrcalo tvoga srca je onaj tko je u potrebi, tko treba pomoć, zaštitu, skrb, zagovor, ohrabrenje, utjehu… U tvojoj djelotvornoj reakciji na nevolju ili potrebu bližnjega  ogleda se tvoja nutrina“
Pogledaj i otkrij koliko je veliko tvoje srce.

 

Toogle Left