Toogle Left
 • kapelica1.jpg
 • kapelica2.jpg
 • kapelica3.jpg
 • kapelica4.jpg
 • kapelica5.jpg
 • kapelica6.jpg
 • kapelica7.jpg
 • kapelica8.jpg
 • kapelica9.jpg
 • kapelica91.jpg
 • kapelica92.jpg
 • kapelica93.jpg
 • kapelica94.jpg
 • kapelica95.jpg

Građevinske aktivnosti u Grabovici

Iznenadili su nas strojevi Livno putova,  koji su otpočeli radove u Grabovici na lokalitetu Naklo. Probija se 200 – 300 metara pristupnog puta. Je li to znak i najava većih građevinskih radova koje su na tom mjestu planirani od d.d. Delminijum.
Evo dijela intervjua kojega je dao gosp. Vlado Kolak, a objavljen je na Iskorak.ba

 

Što ste poduzeli od kada ste direktor glede ostvarenja projekata?

Prilikom preuzimanja društva upoznat sam da se Općina Tomislavgrad sredstva uplaćena za zemljište obvezala utrošiti za izgradnju komunalne infrastrukture na lokacijama budućih projekata, te sam obnovio razgovore, napravili smo projekt pristupne ceste za lokaciju u Naklu, Općina je provela natječaj i izvođač Livnoputevi ovih dana treba početi s radovima. Za obje lokacije napravljeni su idejni koncepti projekata, u tijeku je natječaj za odabir projektanta za izradu projektne dokumentacije za dozvole i izvođenje radova.

Kada će se, napokon, ugledati neka građevina „Delminiuma“ oko Buškog jezera i gdje?

Predložio sam dioničarima (sukladno sa smjernicama iz Master plana) ići u realizaciju Resorta 1100, a riječ je o polivalentnoj građevini s hotelskim, kulturnim i edukacijskim sadržajima. Površina objekta bit će cca 5000 m2, na tri etaže. Objekt će biti projektiran po visokim hotelskim normama ( 5 zvjezdica ).

Koji su vam planovi u bližoj budućnosti, a koji dugoročno?

Razvoj nove turističke destinacije (prema Master planu Instituta za Turizam) je zajednički projekt privatnih investitora i Institucija društva i o tome ovisi brzina realizacije projekata. U ovom trenutku imamo odličnu suradnju s općinskim i županijskim vlastima, te osobno vjerujem da ćemo vrlo brzo položiti i kamen temeljac !!!

Toogle Left