Toogle Left
 • kapelica1.jpg
 • kapelica2.jpg
 • kapelica3.jpg
 • kapelica4.jpg
 • kapelica5.jpg
 • kapelica6.jpg
 • kapelica7.jpg
 • kapelica8.jpg
 • kapelica9.jpg
 • kapelica91.jpg
 • kapelica92.jpg
 • kapelica93.jpg
 • kapelica94.jpg
 • kapelica95.jpg

Druga etaža je dovršena

Posljednji izvještaj o radovima na župnoj kući bio je  krajem petoga mjeseca kada je dovršena prva etaža na župnoj kući. Sve što se nakon toga, radilo na tom objektu, više nije nova vijest, uglavnom je sve poznat. Ipak, da ostane za budućnost zabilježeno i fotografijama popraćeno, što se i kako gradilo, donosimo ovaj tekst.
Isprika svima koji su očekivali ažurnije izvještavanje i praćenje gradnje novog župnog objekta u Grabovici.
Početkom lipnja počinje se zidati druga etaža kuće i izlijevaju se armirano betonski stupovi.

Jedan dio borova, koji su se opasno nagnuli prema dvorani i ugrožavali je, čije su iglice i šišarke zatvarale oluke i odvode, ispiljeni su  i odvezeni na pilanu da se od njih obradi građa za krovište.

   

Šaluje se druga i završna ploča na župnoj kući.

Pogled s balkona kuće na župnu crkvu i župnu dvoranu koja privremeno služi kao župni ured i dom za boravak župnika.

Armirački radovi na kući su profesionalno izvedeni, nije se štedjelo na armaturi. Može se reći da je nova župna kuća čvrst i stabilan objekt.

Izlijevanje ploče, na župnoj kući, otpočelo je 19. Srpnja 2017.  Primjenjuju se svi propisi struke, beton se vibrira da bude kompaktniji i tvrđi.

Na ploči se šaluje armirano betonska vjenčanica za krov i armiraju se sakriveni betonski oluci.

Nakon propisanog vremena, skinuta je oplata sa objekta i dobila se slijedeća vizura i izgled novog objekta, koji će se u budućem vremenu još dotjerivati i uljepšavati.

Toogle Left