Toogle Left
 • kapelica1.jpg
 • kapelica2.jpg
 • kapelica3.jpg
 • kapelica4.jpg
 • kapelica5.jpg
 • kapelica6.jpg
 • kapelica7.jpg
 • kapelica8.jpg
 • kapelica9.jpg
 • kapelica91.jpg
 • kapelica92.jpg
 • kapelica93.jpg
 • kapelica94.jpg
 • kapelica95.jpg

Prva betonska ploča je izlivena

Nakon što su izliveni nadvoji iznad prozora, nadvratnici iznad vrata, izliveni betonski stupovi u nosivim zidovima objekta, pristupilo se šalovanju betonske ploče na novoj župnoj kući.
Datumi na fotografijama najbolje će vam kazati kojom se dinamikom odvijao posao na novoj župnoj kući.

Na priloženim fotografijama vidimo polaganje prve zone armature, zatim ugrađene plastične odvodne cijevi i zašalovane i armirane stepenice na prvi kat kuće.

Druga zona armature po cijeloj površini armirano betonske ploče garancija su stabilnosti i čvrstoće nove  župne kuće u Grabovici. Izvođač radova smatrao je da se ove slike trebaju pojaviti u javnosti kao dokaz kvalitete radova na novom objektu.

Na garaži postavljene su cijevi za odvod atmosferskih padalina jer nad  pločom neće biti krovište već  hidro i termo izolacija. Vidimo posve pripremljenu ploču za betoniranje.

Oko 9h ujutro 26. svibnja  započelo se betoniranje ploče na župnoj kući. Ploča je debljine 15cm. Samo betoniranje ide dosta brzo. Beton se vibrira a promatrači pažljivo promatraju odvijanje posla.

U popodnevnim satima, izlivena ploča zahtjeva njegovanje tj. polijevanje i natapanje vodom, što nije izostalo te je ploča ostala posve uredna.

U međuvremenu radovi su nastavljeni, počelo je zidanje druge etaže na novoj župnoj kući.

Toogle Left