Toogle Left
 • kapelica1.jpg
 • kapelica2.jpg
 • kapelica3.jpg
 • kapelica4.jpg
 • kapelica5.jpg
 • kapelica6.jpg
 • kapelica7.jpg
 • kapelica8.jpg
 • kapelica9.jpg
 • kapelica91.jpg
 • kapelica92.jpg
 • kapelica93.jpg
 • kapelica94.jpg
 • kapelica95.jpg

Razmišljanja o obnovi župne crkve

U posljednje vrijeme, odbor za obnovu crkve imao je dva radna sastanka. Prvi sastanak je bio 22. siječnja 2016. Prisutni su bili svi članovi odbora izuzimajući Božu Čulo koji se ispričao zbog zauzetosti. Sve nas je jako zanimalo kakvo je stanje s kamenom koji se nalazi ispod fasade. Na nekoliko mjesta smo otukli fasadu i našli stanje kakvo vidite na slici.

Sada nam je potpuno jasno zašto je fasada stavljana preko kamena, on nema zadovoljavajuću formu i lijep izgled, nije reprezentativan. Moram napomenuti da je fasada, usprkos toga što je djelomično potkisla i šopoće, bila dosta kompaktna i tvrda. Postavilo se pitanje, kako ići u obnovu crkve?

Nije dvojbeno da pročelje crkve sa zvonikom  treba ispjeskariti i nove fuge staviti. Za ostali dio crkve smatrali smo da je najbolje na cijeloj  crkvi fasadu obiti i onda donijeti odluku kako u obnovu ići. Zaključili smo da treba pozvati građevinskog inžinjera  da i on dade svoje stručno mišljenje.

Pozvali smo ing. Dejana Kvesića koji se odazvao i došao 30. siječnja gdje su ga dočekali svi članovi odbora osim Marija Mamića. Sve smo ponovno razmotrili i donjeli određene zaključke.

Inženjer će ponovno doći i premjeriti dimenzije cijelog objekta.

Napravit će kalkulaciju što se dobiva a što gubi ako bi se cijeli objekt obijao  i koja bi to bila cijena.

Napravit će procjenu o trajnosti i postojanosti postojeće fasade koja bi se premazala silikatnom bojom koja ne propušta vlagu.

Odbor sa inžinjerom i dalje će tragati za najboljim riješenjem.

 

 

 

Toogle Left