Toogle Left
 • kapelica1.jpg
 • kapelica2.jpg
 • kapelica3.jpg
 • kapelica4.jpg
 • kapelica5.jpg
 • kapelica6.jpg
 • kapelica7.jpg
 • kapelica8.jpg
 • kapelica9.jpg
 • kapelica91.jpg
 • kapelica92.jpg
 • kapelica93.jpg
 • kapelica94.jpg
 • kapelica95.jpg

Uskoro treba učiniti izbor

Nakon što je završena obnova unutrašnjosti /eksterijera / župne crkve u Grabovici, najavljeno je da ozbiljnijih radova na župskim objektima neće biti, već da će se pričekati proljeće kada bi trebala početi gradnja nove župne kuće ili obnova stare župne kuće, prema dogovoru zainteresiranih strana a to su: Biskupski Ordinarijat Mostar, župnik i župljani župe Grabovice.
Kroz ovo vrijeme, naizgled odmora i mirovanja, aktivnost je usmjerena prema izradi planova i dokumentacije potrebne za buduću gradnju. Sve će biti prezentirano osoblju Biskupskog Ordinarijata Mostar i to prije Božića a župljanima Grabovice odmah nakon Božića.
Prednost nove kuće u tome je što bi se gradilo po svim najnovijim pravilima suvremene gradnje po pitanju hidro i termo izolacije te boljoj uvezanosti i čvrstoći objekta po pitanju armirano betonskih radova.
Prednost stare kuće mogla bi biti u tome što bi se zadržala vizura prostora na koju se već godinama  naviklo.

 


Koristim priliku da Vam se prezentira, stavi na uvid  mogući budući izgled župne kuće u Grabovici.

Toogle Left