Toogle Left

Za održavanje groblja na Grginu gaju za

2018.god. uplatili su slijedeći ukopnici:

 

Frano Kolak + Ivana 60 KM
Ivka Drmić + Mate 30 KM
Toni Kolak  + Mate 30 KM
Franjka Drmić  + Joze 30 KM
Nikica Gadža  + Marka 15 KM
Drago Gadža  + Mile 30 KM
Mirko Ćavar  + Stipe 30 KM
Marko Gadža  + Ante 45 KM
Ante Gadža  + Marinka 45 KM
Pave Gadža  + Pere 30 KM
Marko Drmić  + Ivana 30 KM
Marijan Gadža  + Jakova 45 KM
Ivan Kolak  + Matiše 30 KM
Ivan Beljan  + Ante 30 KM
Stipe Drmić  + Marka 30 KM
Ivan Drmić  + Bože 30 KM
Stipe Beljan  + Mate 50 KM
Stipe Drmić  + Mirka 40 KM
Nine Ivančić  + Pere 30 KM
Stipe Drmić  + Jure 50 KM
Ivan Drmić  Antin 40 KM
Ivan Drmić  + Jakova 50 KM
Križan Drmić  + Pere 30 KM
Stipe Drmić  Božin 30 KM
Križan Drmić  Božin 30 KM
Zdravko Beljan  + Mate 30 KM
Jozo Ivančić + Ike 30 KM
Pere Gadža  + Mate 30 KM
Slavica Gadža + Vinka 50 KM
Stipe  Gadža + Joze 30 KM
Tomislav  Drmić + Mate 30 KM
č.s. Jelena  Gadža  + Mate 30 KM
Jozo Pavić + Mate 100 KM
Martin Beljan + Ante 30 KM
Ivan Gadža + Pere 30 KM
Mara Čamber + Ike 75 KM
Jagoda Drmić + Ante 45 KM
Mate Drmić + Stane 30 KM
Marijan Beljan Frane 30 KM
Matija Drmić + Grge 30 KM
Mate Gadža + Ante 30 KM
Iva Ivančić + Mate 30 KM
Jozo Pavić + Mate 30 KM
Mara Ivančić + Ilije 50 KM
Duško  Gadža 30 KM
Toogle Left